Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 91
Năm 2021 : 2.425

Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành:
07/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá dục

Ngày ban hành:
05/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về Văn thư, lưu trữ

Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip