Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 91
Năm 2021 : 2.425

Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về Đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành:
07/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá dục

Ngày ban hành:
05/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về Văn thư, lưu trữ

Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip